Samenwerking Masters that Matter

by admin on June 18, 2013

BOOG heeft in 2012 in samenwerking met Taiko de stichting Masters that Matter opgericht.

Masters that Matter is een stichting, die oplossingen creëert voor (maatschappelijke) problemen. Van veel problemen is het duidelijk dat ze bestaan, maar tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het oplossen ervan bijna onmogelijk lijkt. Voorbeelden van deze problemen zijn:

  • de toename van het aantal mensen met overgewicht;
  • sociale kwetsbaarheid onder ouderen;
  • de zichzelf tegenwerkende groei van mobiliteit;

Al deze problemen hebben gemeenschappelijk dat ze complex zijn, met veel verschillende probleemeigenaren. Om doorbraken te bereiken én tot oplossingen te komen is het noodzakelijk om de problemen op een  wezenlijk andere werkwijze aan te pakken.

Masters that Matter stelt voor ieder vraagstuk een multidisciplinair team samen, dat bestaat uit ‘Wijze Uilen, Jonge Honden en Vreemde Eenden’. Door hun verschillen in achtergrond, expertise en ervaring zijn deze teams perfect in staat de complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In een tijdsbestek van 6 maanden worden in een intensief traject oplossingen ontwikkeld, die voorheen onbereikbaar leken.

{ 0 comments }

Subsidie de Nieuwe Oogst

by admin on November 13, 2011

Nieuwe Oogst (NO) is een nieuw podium in Rotterdam, gevestigd in de Maassilo. Doel van de Nieuwe Oogst is het het stimuleren, ontwikkelen en faciliteren van jongeren met buitengewone talenten. Dit gebeurt met diverse talent ontwikkelingsprogramma’s, gericht op de zogenaamde supertalenten. BOOG heeft de Nieuwe Oogst geholpen bij het aanvragen van subsidie voor apparatuur voor het podium. Diverse fondsen hebben hieraan bijgedragen, zoals Stichting Swart van Essen, Stichting Bevordering van Volkskracht en de Van der Mandele Stichting. Behalve voor apparatuur is er ook (met succes) subsidie aangevraagd voor een dansvloer in de grote zaal. Deze subsidie is verstrekt door het Job Dura Fonds.

{ 0 comments }

Kindermuziekweb – Doe, kijk en luister

August 16, 2011

Nederland heeft een rijke geschiedenis aan kindermuziek. Deze muziek wordt echter nergens op een goede manier toegankelijk gemaakt. BOOG is in samenwerking met de Centrale Discotheek Rotterdam (grootste muziekuitleen van Europa) een uniek project gestart, waarbij Nederlandse kindermuziek wordt gedigitaliseerd en wordt aangeboden voor het primair onderwijs en bibliotheken in Nederland. Alle muziek is toegankelijk […]

Read the full article →

Subsidie Flirtweken 2011

May 10, 2011

BOOG cultural funding & innovation heeft met succes subsidie aangevraagd voor de Flirtweken 2011. “Gedrag is besmettelijk”. De Flirtweken is een dynamisch workshopprogramma, waarin leerlingen (14-16 jaar) ‘Flirtlessen’ krijgen, die in het teken staan van hoe we met elkaar omgaan; met als doel de bewustwording te vergroten dat ‘hoe jij jezelf in de wereld plaatst […]

Read the full article →

Boekenkast van Nederland

December 30, 2010

In het kader van de regeling ‘Projectsubsidie Bibliotheekinnovatie’ van het Ministerie van OCW heeft BOOG Ontwerp & Advies een succesvolle subsidie aanvraag geschreven voor het project de Boekenkast van Nederland. In dit project wordt een digitaal platform ontwikkeld waarin bezoekers van de bibliotheek boeken met elkaar kunnen ruilen of aan elkaar kunnen uitlenen. Ook is […]

Read the full article →

DOK Agora – Vertel je Wereld

December 14, 2010

Voor diverse grote en complexe innovatieprojecten heeft BOOG Ontwerp & Advies de financiering verzorgd. Eén daarvan is ‘DOK Agora – Vertel je Wereld’. Voor dit project van Stichting DOK is met succes subsidie aangevraagd bij Agentschap NL (voormalig SenterNovem), Beelden voor de Toekomst (Ministerie van OCW), Stichting DOEN en Fonds1818. De aanvraag voor ‘DOK Agora […]

Read the full article →

Stripdagen Haarlem

June 13, 2010

Op 4 juni was de Creatieve Marktplaats tijdens de Stripdagen Haarlem. Dit evenement werd georganiseerd door BOOG Ontwerp & Advies i.s.m. Stichting Beeldverhaal Nederland en Victor Engbers. Tijdens de Creatieve Marktplaats werden de resultaten gepresenteerd van New Frontier 2010. Dit is een project waarbij Nederlandse striptekenaars als creatieve ondernemers, in samenwerking met ICT-ers uit Oost-Europa […]

Read the full article →

Voorleesexpress

May 12, 2010

BOOG Ontwerp & Advies heeft met succes subsidie aangevraagd voor de Voorleesexpress Delft. In samenwerking met DOK is een aanvraag opgesteld en ingediend bij onder andere Fonds1818 en het Oranjefonds. De Voorleesexpress is een project waarbij kinderen wekelijks thuis opgezocht worden om hun taalontwikkeling te stimuleren door middel van voorlezen en een verrijking van het […]

Read the full article →

Stripdagen Haarlem – Creatieve Marktplaats

March 25, 2010

BOOG Ontwerp & Advies is in samenwerking met Stichting Beeldverhaal Nederland een nieuw project gestart: New Frontier 2010 – is een project waarbij Nederlandse striptekenaars als creatieve ondernemers, in samenwerking met ICT-ers uit Oost-Europa producten ontwikkelen waar hun werk op een moderne, digitale wijze wordt gepresenteerd. De ervaringen die ze opdoen tijdens het traject delen […]

Read the full article →

Digitale Kunstuitleen

February 11, 2010

Afgelopen maand is de eerste versie van de ‘Digitale Kunstuitleen’ geplaatst in een basisschool  in Delft. Voor DOK Kunst is onderzocht hoe kinderen in contact gebracht  kunnen worden met moderne kunst. DOK Kunst heeft een schitterende collectie (moderne) kunstwerken, die grotendeels is gedigitaliseerd. Een groot LCD-scherm wordt geplaatst in een basisschool, waarop dagelijks verschillende moderne […]

Read the full article →