Masters that Matter

BOOG heeft in 2012 in samenwerking met Taiko de stichting Masters that Matter opgericht.

Masters that Matter is een stichting, die oplossingen creëert voor (maatschappelijke) problemen. Van veel problemen is het duidelijk dat ze bestaan, maar tegelijkertijd is het ook duidelijk dat het oplossen ervan bijna onmogelijk lijkt. Voorbeelden van deze problemen zijn:

  • de toename van het aantal mensen met overgewicht;
  • sociale kwetsbaarheid onder ouderen;
  • de zichzelf tegenwerkende groei van mobiliteit;

Al deze problemen hebben gemeenschappelijk dat ze complex zijn, met veel verschillende probleemeigenaren. Om doorbraken te bereiken én tot oplossingen te komen is het noodzakelijk om de problemen op een  wezenlijk andere werkwijze aan te pakken.

Masters that Matter stelt voor ieder vraagstuk een multidisciplinair team samen, dat bestaat uit ‘Wijze Uilen, Jonge Honden en Vreemde Eenden’. Door hun verschillen in achtergrond, expertise en ervaring zijn deze teams perfect in staat de complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. In een tijdsbestek van 6 maanden worden in een intensief traject oplossingen ontwikkeld, die voorheen onbereikbaar leken.