Subsidie- en fondsenwerving

BOOG Ontwerp en Advies is gespecialiseerd in subsidies en fondsenwerving voor culturele instellingen. Succesvolle aanvragen zijn onder andere geschreven voor DOK (winnaar van de prijs ‘Beste Bibliotheek van Nederland’ en één van de modernste ter wereld), Centrale Discotheek Rotterdam (grootste muziek uitleen van Europa) en Stichting Beeldverhaal Nederland. BOOG Ontwerp & Advies werkt met verschillende fondsen, zoals:
– SenterNovem / Agentschap NL
– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
– Ministerie van Buitenlandse Zaken
– Stichting DOEN
– Fonds1818
– Bibliotheekinnovatie
– VSB Fonds
– Prins Bernhard Cultuurfonds
BOOG Ontwerp & Advies kan helpen bij het verkennen van de financieringsmogelijkheden en ondersteuning bieden bij het maken van een subsidie-aanvraag. Het is mogelijk te werken op basis van ‘no cure – no pay’ (afhankelijk van project).